FIDEICOMISO MERCANTIL FIMPROD2
SectorTitularización Cartera HipotecariaReportes

Obligaciones

Titularizacion
Segunda Titularización Cartera Hipotecaria Produbanco2, FIMPROD2Monto: USD 40,000,000.00
Título valorCalificaciónFecha Calificación
Clase A2AAAowagosto - 2015
Clase A3AAAowagosto - 2015
Clase A4AAA-owagosto - 2015
Clase A5AAA-owagosto - 2015